อดีต "สจ.เส็ง" ว่าที่ สส.ราชบุรีคนใหม่ หลังคะแนนนำโด่ง

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี เขต 3 ในพื้นที่ บางส่วนของอำเภอโพธารามและอำเภอจอมบึง แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ หลังจาก อดีต.สส.ปารีณา ไกรคุปต์ โดนปลดออกจากตำแหน่ง

โดยมีผู้สมัครจำนวน 3 ราย และหลังจากปิดหีบไปแล้ว และอยู่ในระหว่างการนับคะแนน เห็นได้ชัดว่า นายชัยทิพย์ กมลพันธุ์ทิพย์ หรือ อดีต สจ.เส็ง ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 2 มีคะแนนนำเกือบทุกหน่วย จากทั้งหมด 240 หน่วย โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

อันดับ 1 ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ พรรคประชาธิปัตย์ 51,743 คะแนน อันดับ 2 ณัฐทนันต์ นิธิภณยางสง่า พรรคเสรีรวมไทย 16,853 คะแนน และอันดับ 3 ภ้ญโญศิลป์ สังวาลวงศ์ พรรคเสมอภาค 1,889 คะแนน

โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ 59,036 คนไม่ลงคะแนน 2663 คนบัตรเสีย 1,607 คน ทั้งนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขต 3 มีทั้งหมด 138,262 คน แต่มีผู้มาใช้สิทธิ์ 59,036 คน คิดเป็นไม่ถึง 50% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งซ่อมทั้งหมด ต่ำกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาในปี 62 อยู่ที่ 81.35%

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com