"ปปง.! เผยพฤติกรรม" คนสนิทสมเด็จพระวันรัต ยักยอกเงินฝากกว่า 24 ล้านบาท เตรียมสร้างวัดที่จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้มีคําสั่ง ที่ ย.101 /2565 ลงวันที่ 10 พ.ค.2565 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว นายอภิรัตน์ หรือ เนย ชยางกูร ณ อยุธยา คนสนิทสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) โดยมีทรัพย์สิน จำนวน 14 รายการ มูลค่า 92,095,219.44 บาท ซึ่งมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิ ในคดียักยอกเงินวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นข่าวดังไปเมื่อหลายเดือนก่อน

โดยทรัพย์สินที่ถูกยึด นอกจากรถหรูจำนวนหลายคัน ห้องชุด ที่ดิน ทะเบียนรถเลขสวย ยังมีบัญชีทรัพย์สินต่าง ๆ จำนวน 3 บัญชี ประกอบด้วย

เงินฝากบัญชีธนาคารกสิกรไทย จำนวนกว่า 14 ล้านบาท และบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์อีก 10 ล้านบาท โดยบัญชีเหล่านี้ โดยใช้ชื่อบัญชีว่า พระพรหมมุนี นามเดิมของสมเด็จพระวันรัต , สมเด็จพระวันรัตเพื่อสร้างโรงเรียนวัดคีรีวิหาร และ สมเด็จพระวันรัตเพื่อสร้างวัดที่จังหวัดราชบุรี รวมอยู่ด้วย

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com