เดอะสแตนดาร์ด เปิดราชบุรีโมเดล ทำอย่างไรให้ไม่มีเด็กคนไหนไม่ได้เรียนต่อ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดินหน้าโครงการ Zero Dropout เด็กทุกคนต้องได้เรียน เพื่อช่วยเด็กที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ระดมเงินทุน 100 ล้านบาท เพื่อให้เกิด ‘ราชบุรีโมเดล’ ซึ่งไม่ใช่แค่ให้ทุนการศึกษาแล้วจบ แต่คือการทำงานเชิงพื้นที่ ฟังคนหน้างาน เจาะปัญหาที่แตกต่างหลากหลาย และปรับโรงเรียนรวมถึงระบบการศึกษาให้สอดรับโอบอุ้มเด็กเหล่านี้ นี่คือโมเดลการปฏิรูปการศึกษาที่เชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์ใหม่

โดยแสนสิริหวังว่าโครงการนี้นอกจากจะช่วยจังหวัดราชบุรีแล้ว ยังหวังให้เกิดแรงกระเพื่อมต่อสังคมให้ตระหนักถึงปัญหาทางการศึกษา และให้ภาคเอกชนอื่นๆ รวมถึงภาครัฐ นำโมเดลของโครงการนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ในอนาคตเด็กไทยทุกคนจะต้องไม่มีใครไม่ได้เรียนหนังสือ

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com