ราชบุรีเปิดสถานที่สอบ กพ. คาดรถแน่น

ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะจัดให้มีการสอบ กพ.ประจำปี 2564

ทั้งนี้ในการสอบทุกครั้ง ผู้เข้าสอบจะมีเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรนั้นมีความหนาแน่น

ในส่วนของจังหวัดราชบุรี ก็จัดให้มีสนามสอบในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. โดยใช้สถานที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี , โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ , โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) , วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี , โรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ศูนย์ในเมือง)

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี อาจจะไม่ได้รับความสะดวกจากการเดินทาง

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com