พาณิชย์ราชบุรี จัดจุดจำหน่ายผลไม้ "ทุเรียน สับปะรด มะม่วง" ช่วยเหลือเกษตรกร

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ “พาณิชย์ Fruit Festival 2022 ” จัดจุดจำหน่ายผลไม้ จำนวน 3 ชนิด ประกอบด้วย ทุเรียน สับปะรด และมะม่วง ในช่วงระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการตลาดและราคาผลไม้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และเพื่อรณรงค์กระตุ้นการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ

สำหรับจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจุดจำหน่ายผลไม้ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชบุรี (บริเวณลานจอดรถ A3 ประตูฝั่งศูนย์อาหาร) ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 19.00 น. ซึ่งผลไม้ที่จำหน่าย ดังนี้

- ทุเรียน จากจังหวัดจันทบุรี ราคากิโลกรัมละ 150 บาท
- สับปะรด จากอำเภอบ้านคา ราคาลูกละ 25-30 บาท
- มะม่วงน้ำดอกไม้ จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 25-35 บาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านช่วยสนับสนุน ซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com