ได้ไปต่อ "หนุ่มเพาะกายเมืองโอ่ง" คว้าทองคัดเลือกกีฬาเยาวชนภาคกลาง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ทื่อาคารอเนกประสงค์ ศาลาเทศบาลหลักเมือง จ.ราชบุรี ซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเพาะกาย ในศึกรอบคัดเลือกกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาคกลาง โดยในรุ่นโมเดลฟิสิคชาย ความสูงไม่เกิน 165 เซนติเมตร โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 2 ราย ผลปรากฎว่า เหรียญทองตกเป็นของ น้องพะสิษฐ์ ลู่พรธนพัฒน์ ชาวจังหวัดราชบุรี และผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ต่อไป ส่วนเหรียญเงินตกเป็นของ กีรติ มีลักษณะ จากจังหวัดอยุธยา

สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com