เลขาธิการ กพฐ. ยืนยันไม่ยุบโรงเรียนเล็ก หลัง ผปค.ชาวราชบุรี รวมตัวเรียกร้อง

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดมณีโชติ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี รวมตัวเพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการควบรวมโรงเรียนวัดมณ๊โชติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) กับโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เพราะมีจำนวนนักเรียนไม่ถึง 20 คน ส่งผลให้นักเรียนที่มีอยู่เดือดร้อน จากการที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม และการเดินทางไม่สะดวก เพราะโรงเรียนโพธาฯ อยู่ไกลจากที่เดิมถึง 7 กิโลเมตร

โดยทางเลขาธิการฯ ได้อธิบายว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ไม่มีเจตนาจะยุบโรงเรียน แต่จะมีข้อจำกัดของเรื่องทรัยพากรครู - ผู้บริหาร เพราะนโยบายกำลังคนภาครัฐ จะให้ตำแหน่งครู - ผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ต้องยุบตามไปด้วย โดยไม่คืนอัตราให้ ดังนั้น ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงต้องหาวิธีการบริหารเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เรียนอย่างมีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยจะใช้ทรัพยากรร่วมกันในบางรายวิชา วิชาใดโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ก็ให้เรียนที่โรงเรียนตนเอง

ดังนั้น หากผู้ปกครองเรียกร้องมาไม่ให้ยุบ ทางสพฐ.ก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปยุบอยู่แล้ว เพียงให้ไปเรียนร่วมกันก่อน ซึ่งผู้ปกครองสามารถประเมินได้ว่า เด็กไปเรียนแล้วมีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่ ดังนั้นกรณีนี้น่าจะเกิดจากการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อน ตรงนี้ต้องลงไปสร้างความเข้าใจ” นายอัมพร กล่าว

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com