2 เมืองใหญ่ราชบุรี อ่วมมลพิษทางอากาศติดอันดับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 เวปไซต์ www.iqair.com ซึ่งเป็นไวปไซต์ยอดนิยมที่รายงานสถานการณ์ค่ามลพิษทางอากาศจากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ และเมื่อเวลา 7.00 น. ของวันนี้ ได้รายงานว่าในส่วนของประเทศไทย 10 อันดับแรกประกอบด้วยพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสงคราม , นครปฐม , ราชบุรี , ระยอง ,สมุทรปราการ , ประจวบฯและกาญจนบุรี

ซึ่งในจังหวัดของจังหวัดราชบุรี ติดอันดับถึง 2 อำเภอด้วยกัน คือ อ.โพธาราม มีค่ามลพิษรวมหรือดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 163 หากแยกออกเป็นค่ามลพิษหลัก หรือค่า PM2.5 อยู่ที่ 79 ซึ่งสูงกว่าอนามัยโลก 15 เท่า โดยมีผลต่อสุขภาพของทุกคน

อีกอำเภอทีมีค่ามลพิษสูงคือ อ.เมือง จ.ราชบุรี มีค่ามลพิษรวมหรือดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) อยู่ที่ 162 หากแยกออกเป็นค่ามลพิษหลัก หรือค่า PM2.5 อยู่ที่ 75 ซึ่งสูงกว่าอนามัยโลก 13 เท่า โดยมีผลต่อสุขภาพของทุกคน

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com